0 artikels in winkelwagen.

Bescherming van Uw Persoonlijke Levenssfeer

Dit is het beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer van Jolilly, het online warenhuis voor luxe bodywear producten dat wordt beheerd en uitgebaat door AnyCommerce bvba, geregistreerd met ondernemingsnummer BE 04825 389 727 bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen en met maatschappelijke zetel op adres: Dennenlei 7, 2900 Schoten, België.

De verwerking van uw persoonsgegevens door de bvba AnyCommerce is gericht op de afhandeling van uw bestelling, het opstellen van statistieken en het algemeen beheer van klantenrelaties, met inbegrip van commerciële promoties, wedstrijden, marktonderzoek, email updates en nieuwsbrieven gerelateerd met onze internet winkels en onze producten.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u op elk moment over het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht de gegevens in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten verbeteren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van AnyCommerce verwijderd worden. Hiervoor stuurt u een recto-verso fotokopie van uw identiteitskaart per brief naar bvba AnyCommerce, Dennenlei 7, 2900 Schoten, België of per email naar info@jolilly.com.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partners van AnyCommerce voor doeleinden van directe marketing. U kan altijd hiertegen verzetten door een brief te sturen naar bovenvermeld adres, een e-mail te sturen naar info@jolilly.com of via het Contacteer Ons formulier met vermelding van volgende zin: “Ik verzet me tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op directe marketing.

Voor verdere informatie betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, België of op de website van de Belgische overheid http://privacy.fgov.be/.

  Bezig met laden...